Klusteri

Pohjois-Savon Energiaklusteri on hyväksytty ECCP-klusterialustalle alkuvuodesta 2021.

Vähähiilisyys päämääränä!

Energiatoimiala on valtavan murroksen alla ja fossiilisesta energiasta luopuminen lisää tarvetta puhtaiden energiamuotojen lisäämiselle sekä teknologioiden kehittämiselle. Energiaklusteritoiminta tukee Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueen merkittävää energia alan toimijoiden verkostoa, toimialan kehittämistä ja toimivan ekosysteemin luomista alueelle. Klusteri ja sen jäsenet ovat arvostettuja alansa innovatiivisia edelläkävijöitä, joille vastuullisuus on osa toimintaa ja arvoja.

Myös olemassa olevan työvoiman kehitys- ja koulutustarpeet sekä tulevaisuuden alan osaajien kehittäminen ja saaminen alueelle on myös osa klusterin missiota, koulutusmahdollisuuksia unohtamatta. Klusterin verkostossa oleva alueellinen ja Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla.

Klusteri tarjoaa myös kattavan verkottumisväylän kansallisiin ja kansainvälisiin klustereihin sidosryhmineen.

Klusterin kehitystyötä aloitettiin Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa, EnEko2020.

Vuosien 2022-2025 osalta Pohjois-Savon Energiaklusterin kehitystä rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa (EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma). Hanke toteuttaa omalta osaltaan myös Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa 2040 ja maakuntaohjelmaa 2022-2025. Mukana rahoittamassa myös lähialueen kunnat ja yritykset.

Pohjois-Savon Energiaklusteri on hyväksytty ECCP (European Cluster Collaboration Platform) klusterialustalle alkuvuodesta 2021.

Klusteritiimi

Heräsikö kysymyksiä tai kaipaisit lisätietoja klusterista ja sen toiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä. Voit jättää kontaktipyynnön sivun oikean alareunan kontaktipohjan kautta tai ota suoraan yhteyttä klusteritiimiläisiin!

Navitas Kehitys Oy (Hankkeen päätoteuttaja / viestintä /suunnittelu)

Kirsi Kinnunen, Toimialapäällikkö, Pohjois-Savon Energiaklusteri
puh. 044 794 9704 tai kirsi.kinnunen@navitas.fi

Pia Nevalainen, Projektiassistentti, Pohjois-Savon Energiaklusteri
puh. 044 729 8470 tai pia.nevalainen@navitas.fi

Savon Koulutuskuntayhtymä/ SAKKY
(Osaamisen kehittäminen)

Esa Varis, Opettaja (kone- ja tuotantotekniikka)
puh. 044 785 8349 tai esa.varis@sakky.fi

Risto Korhonen, Kouluttaja (teknologia)
puh. 044 785 3170 tai risto.korhonen@sakky.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu (Innovointi ja teknologian kehitys)

Jarno Ruusunen, Tutkimus- Ja Kehityspäällikkö
puh. 044 7856 778 tai jarno.ruusunen@savonia.fi

Petteri Heino, Tki-Asiantuntija (kone ja energiateollisuus)
puh. 044 7856 759 tai petteri.heino@savonia.fi