Innovaatio­keskus

Klusterin jäsenet ja sidosryhmät ovat arvostettuja alansa innovatiivisia edelläkävijöitä, joille vastuullisuus ja sen tavoittelu on toiminnan ytimessä.

Synergiasta innovatiivista energiaa!

Pohjois-Savon Energiaklusterin avulla edistetään ja tuetaan uusiutuvaa energiateollisuutta mm. vetytalouden, hiilidioksidin talteenoton ja uusien energiavarastointijärjestelmien innovoinnin osalta TKI-innovaatioryhmien, sidosryhmien sekä yhteistyöverkostojen kautta. Klusterin jäsenet ja sidosryhmät ovat arvostettuja alansa innovatiivisia edelläkävijöitä, joille vastuullisuus ja sen tavoittelu on toiminnan ytimessä. Käytännön tasolla haluamme tukea ja edistää yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista monipuolisesti prosessin eri vaiheissa tarjoten toimivan alustan kehitysharppausten mahdollistamiseen kustannustehokkaasti. Tässä alueellinen ja Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla.

Tarjoomo / Palvelut

Pohjois-Savon energiaklusteri toimii teknologia- ja energia-alan innovaatioalustana. Haluamme toimia alan edelläkävijänä ja tukea alueella toimivia yrityksiä energia-alan murroksessa sekä vihreän siirtymän tavoitteissa tarjoamalla mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalveluita. Energiaklusterin verkostosta löytyy niin uusien tuotteiden testaukseen kuin tuotteiden pilotointiin testausympäristöjä, laboratoriotiloja ja mittauslaitteistoja. Energiaklusteri on myös mukana rakentamassa uusia testausympäristöjä yritysten tarpeiden mukaan sekä mahdollistamassa uusien tuotteiden kehittämistä ja kaupallistamista.

Missiomme on edesauttaa uusien innovaatioiden ja yritysten syntymistä sekä tukea yrityksiä kohti vastuullisempaa toimintaa. Innovaatiokeskuksessa rakennamme ja innovoimme yhdessä vihreämpää huomista niin, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuus olla mukana kehityksen aallonharjalla.

Pohjois-Savon Energiaklusterin Innovaatiokeskukselle palveluita tuottavat tutkimusorganisaatiot ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin tarjolla oleviin tutkimusympäristöihin.

Energiatutkimuskeskus

Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Leijupeti- ja arinakattilatestausympäristö
 • Pyrolyysin poltto- ja testausympäristö

Fine – pienhiukkas- ja aerosolilaboratorio

Itä-Suomen yliopisto

 • Poltto- ja päästöt
  • Simo-pienpolttosimulaattori
  • Polttolaboratoriot
 • Akkututkimusympäristö
  • FunktioMat-pilotti
  • Nanoteknologialaboratorio

Innovaatioryhmät

Energiaklusteri tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua innovaatioryhmiin, joiden tarkoituksena on paneutua jäseniä kiinnostaviin aihealueisiin yhä syvemmin vierailevien alustajien avulla sekä tarjota viimeisintä tutkimustietoa helposti jäsenten saataville. Innovaatioryhmien aihealueet elävät jäsenien kiinnostuksen ja uusimpien teknologioiden mukaisesti keskittyen vihreän siirtymän ja energiamurroksen haasteiden ratkaisemiseen. Innovaatioryhmissä jäsenet pääsevät kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä ja verkostoitumaan muiden aihealueesta kiinnostuneiden jäsenten kanssa luoden samalla yhteistyömahdollisuuksia.

Innovaatioryhmien teemat keskittyvät uusiutuvien energialähteiden, energiavarastoinnin, hiilidioksidin talteenoton ja vedyn ympärille unohtamatta kuitenkaan uusia energia- ja teknologia-alan tulevaisuuden tarpeita ja innovaatioita, jotka tuomme osaksi innovaatioryhmiä aina jäsenten kiinnostuksen mukaisesti. Itse järjestämiemme tapahtumien lisäksi tiedotamme aktiivisesti innovaatioryhmien teemoihin liittyvistä niin kansallisista kuin kansainvälisistä tapahtumista.

Me olemme kehityksen kärjessä, ole sinäkin!

Rakennamme parempaa ja kestävää huomista

Uusiutuvat energianlähteet

Energiavarastointi

Hiilidioksidin talteenotto

Vety

Me klusterilaiset rakennamme parempaa ja kestävää huomista, haluamme yhdessä ratkaista energia-alan haasteita ja luoda uusia innovaatioita, joilla pääsemme kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Liity sinäkin mukaan ja ole osa huippuosaavaa verkostoamme!