Liity klusteriin

Klusterin energinen verkko ulottuu niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin toimijoihin ja yhteisöihin.

Täytä lomake ja liity klusteriin

Klusterin vuotuinen jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan seuraavasti:

 • Start up: 100 € / vuosi
 • 0 – 500 000 €: 500 € / vuosi
 • 500 000 – 1 milj. €: 1 000 € / vuosi
 • 1 – 9,9 milj. €: 1 500 € / vuosi
 • 10-49 milj. €: 3 000 € / vuosi
 • 50 – 99 milj. €: 5 000 € / vuosi
 • yli 100 milj. €: 8 000 € / vuosi

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kestävää energiaa synergialla!

Klusteri toimii eri sidosryhmiensä ytimessä tuoden alan innovatiiviset yritykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kaupungit ja työvoiman sekä alalle suuntautuvat opiskelijat yhteen, unohtamatta alan yhdistyksiä, julkisia organisaatioita ja kansallisia sekä kansainvälisiä alan klustereita.

Toimimme aktiivisena alustana keskitetysti tiedotuksen saralla alan ajankohtaisten tapahtumien ja koulutusten osalta sekä itse aktiivisesti järjestämme niitä, tarjoten sidosryhmillemme uusinta tutkimustietoa ja käytännön tukea kehitystyön rinnalle, muun muassa rahoitusmuotojen mahdollisuuksista sekä lainsäädännön osalta. Käytännön kehitystyöhön klusteri tarjoaa helpon väylän Euroopan tasolla ainutlaatuiseen Energiatutkimuskeskukseen, joka tarjoaa mm. tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Klusteri on verkosto, joka avaa ovia ja mahdollistaa myös kansainvälisen yhteistyön ja verkottumismahdollisuudet kansainvälisen klusteritoiminnan kautta.

Miksi klusteriin?

Yritysjäsenenä pääsette nauttimaan laajasta sisällöstä, joka tuo yritykselle lisäarvoa:

Ajantasaista ja ajankohtaista tietoa sekä koulutusta keskitetysti

 • Jäsenyritysten edustajat pääsevät kuulemaan etunenässä alan asiantuntijoita meneillään olevien tutkimusten näkökulmasta
 • Ajankohtaista tietoa uutiskirjeen muodossa tulevista tapahtumista (jäsentapahtumat, alan tapahtumat, yritysesittelyt)
 • Jäsenyrityksille pääsy ”vain jäsenille” tarkoitettuihin tapahtumiin ja koulutuksiin.
 • Väylät kansallisiin sekä kansainvälisiin klustereihin ja heidän verkostoihinsa.
 • Väylä jäsenille jakaa myös omaa ajankohtaista tietoa Klusterin kanavissa, kuten avoimet rekryt ja omat tapahtumat

Liiketoiminnan kehitys, TKI-toiminta ja ketterät alustat

 • Pääsy Innovaatioryhmiin, joissa teemat ja alustajat painottuvat yritysjäsenten tarpeiden mukaan
 • Suora väylä Euroopan tasolla ainutlaatuiseen alueelliseen Energiatutkimuskeskukseen ja sen organisaatioon.
 • Pyrolyysin poltto- ja testausympäristö
 • Mahdollisuus palvelujensa ja tuotteidensa ketterään kehittämiseen sekä kaupallistamiseen poikkialaisella yhteistyöllä.
 • Tukea, kuinka kehittää ja edistää henkilöstön osaamista energiataseen tunnistamiseen omassa työympäristössä.
 • Tietoa ja tukea muutosvaiheiden ja prosessien tarpeiden kartoitukseen, esimerkiksi olemassa olevien rahoituselementtien ja lainsäädännön osalta.
 • Yhdessä toimien yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kehittää uusia innovaatioita ja kasvaa houkuttelevaksi kumppaniksi myös kansainvälisesti.
 • Yrityksen tarpeiden esiintuominen koulutusorganisaatioille tulevaisuuden työvoiman koulutukseen ja nykyisen kehitykseen.
 • Alueellisen ekosysteemin kasvattaminen alueelle on myös jäsenyritysten etu kansainvälisesti.