|

Kiitoksin keskikesän juhlaan ja yhteistyön odotuksin kohti loppuvuotta!

Pohjois-Savon Energiaklusterin toimien tavoitteena on vahvistaa alueemme energiatoimialan ekosysteemin elinvoimaisuutta ja edistää houkuttelevuutta sijoittua alueella luomalla mahdollisuuksia, välittämällä validia tietoa energia-alan megatrendeistä, kuin mahdollisuuksista kehittää yritystoimintaa kestävämpään suuntaan eri rahoitusratkaisuin. Strategisesti ajatellen energiaklusteri on kestävän yhteistyön ja ekosysteemin perusta.

ELY-keskus peräänkuuluttaa yritysten kasvun kautta saatavaa elinvoimaa Itä-Suomeen asettaen rakennerahasto-ohjelman tuloksille haasteellisia vaikuttavuustavoitteita. Päämääränä on hyvinvoiva, osaava ja osallinen Itä-Suomi, joka toimii kestävän kehityksen mukaisesti sekä vastuullisesti. Tavoitteena on, että Itä-Suomi kaventaa bruttokansantuote-eroa puoleen valtakunnan keskiarvoon nähden vuosien 2021/2022 vaiheesta. Haasteellinen tavoite on saavutettavissa, kun pidämme huolen siitä, että kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset sekä osaavat ja hyvinvoivat ihmiset pystyvät luomaan kasvua, työllisyyttä ja vientiä hyödyntämällä vihreän siirtymän ja digitalisaation mahdollisuuksia. Tätä tukemaan ELY-keskus avasi pk-yrityksille uuden yrityksen kehittämisavustuksen haun kasvuselvityshankkeisiin vuonna 2024.

Kahden kuukauden hakuajalla hakemuksia oli saapunut 78 kappaletta, joista avustusta myönnettiin 43:lle kasvuselvityshankeelle yhteensä 1,1 miljoonan euron verran.  Rahoitetut hankkeet keskittyvät uuden tai merkittävästi uudistettavan liiketoiminnan käynnistämis- ja kasvumahdollisuuksien ympärille. Yritykset muun muassa selvittävät tuotteen soveltuvuutta kansainvälisille markkinoille, tuotteen valmistettavuutta tai erilaisia energiatehokkuuden hallintaan liittyviä ratkaisuja.

ELY-keskus odottaa käynnistettyjen kasvuselvityshankkeiden tuloksia loppukesästä 2024. Tulosten perustella on tavoitteena käynnistää merkittäviä pk-yritysten kasvuun tähtääviä kehittämis- ja investointihankkeita. ELY-keskus kannustaa pk-yrityksiä satsaamaan kehitykseen ja investointiin, vaikka 2024 vuoden talousennusteet eri tahoin povaavat tästä nollakasvun tai taantumankin aikaa. ELY-keskus on valmis jakamaan kasvun riskiä pk-yritysten kanssa eri rahoitus- ja hanke instrumentein, koska 2025 vuodelle povatun kasvun hedelmiä pääsevät korjaamaan ne pk-yritykset, joiden tuotteet, palvelut, tuotanto- ja tilaus-toimitusprosessit ovat kunnossa ja ansaintamallit sekä rahoitusasema on vakaa. (Lähde: https://rakennerahastot.fi/ uutinen 22.5.2024, kirjoittaja Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastopalvelut -yksikön päällikkö, Kalevi Pölönen).

Energiaklusterimme kautta olemme toteuttaneet laaja-alaista verkostoitumista niin kansallisesti, kuin kansainvälisesti eri toimijoiden kanssa tuoden samalla esille alueemme erinomaista osaamista ja potentiaalia.  Nämä kaikki laajat verkostot ovat klusterin jäsenten hyödynnettävissä.  Aktiivisella tiedottamisella ja viestimisellä energiaklusterin  eri viestintäkanavissa, kuten nettisivuilla tapahtumakalenterin kautta sekä somealustoilla  tuomme näitä  rahoitusmahdollisuuksia tiedoksi ja hyödynnettäväksi yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä  uuden innovointiin.

Klusteri on kuluvan vuoden aikana osallistunut eri sidosryhmien tapahtumiin sekä toteuttanut itse yhteistyössä yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa historialliset ensimmäiset Itä-Suomen Energiapäivät toukokuussa 2024 Warkaus-Salissa, Varkaudessa. Energiapäivillä uskallus ja tarve saada rohkeutta investoida suuriin hankkeisiin nousi esiin päivien paneelikeskusteluissa.

”Klusterin tehtävä on osaltaan kehittää myös toimivaa polkua osaavan työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen alueellamme. Meillä erinomaiset puitteet energia- ja teknologia-alan koulutuksiin kuin tki-toimintaan tarjoavat Savonia ja Sakky, toteuttaen samalla yrityslähtöistä koulutusta ja ottamalla huomioon myös jatkuvan oppimisen tarpeet alueen yrityksissä. Teemme tiiviistä yhteistyötä alueen toimijoiden, kuin kansainvälisten yhteistyötahojen kesken, joista tässä muutama mainittuna: Enterprise Europe Network, Talent Hub Eastern Finland -yhteistyö, BoostECO -kehittämispolku, Precarpathian Eco-Energy Cluster, Sujuvasti Savoon -hanke ja Pohjois-Savon Energy MasterPlan -hanke.”

”Kannustamme kaikkia seuraamaan klusterin nettisivuja ja alustoja ajankohtaisista mahdollisuuksista.  Kannustamme yrityksiä toteuttamaan tki-toimintaa ja innovointia, kuten myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kannusti Itä-Suomen Energiapäivien videotervehdyksen puheenvuorossaan”, toteaa toimialapäällikkö Kirsi Kinnunen.

Pohjois-Savon energiaklusterissa toimimme viestinnällisenä katalyyttina, aktivoiden verkostoitumista, osallistumista sekä osallistamista. Olen ollut töissä Navitas Kehitys Oy:llä ja toiminut Pohjois-Savon Energiaklusteri -hankkeen toimialapäällikkönä melkein 10 kuukautta. Tämä on ollut kasvattava ja hyödyllinen matka itselleni ja toivon mukaan myös yhdessä toimineille tahoille. Kaikki tähän asti tehty ja tulevat merkitykselliset tekemiset mahdollistuvat ja kulminoituvat kolmeen sanaan: asenne (lue pöhinä), sitoutuminen ja yhteistyö”, jatkaa Kirsi Kinnunen.

Energiaklusterilla on jo katse tiukasti kohti aktiivista ja tapahtumarikasta syksyä, sillä klusterin kalenteriin on allakoituna pitkä lista yhteistyö- ja messutapahtumia. Klusteri on mukana muun muassa kokonaisturvallisuuden klusteritapahtumassa elokuussa Kuopiossa, syyskuussa Future Energy Solutions -tilaisuudessa Lappeenrannassa ja yhteiselle excursiomatkalle BoostEco- hankkeen sekä yritysten kanssa suunnataan Vaasaan syksyllä. Lokakuussa energiaklusterin voi tavata yhteisosastolla Energia 2024 -messuilla Tampereella ja ESEIA -verkoston tapahtumaan klusteri suuntaa joulukuussa. Unohtamatta Itä-Suomen Energiapäiviä, jotka saavat jatkoa keväällä 2025.

Kinnunen itse on tyytyväinen klusterin toimintaan: ”Voimme ylpeänä viestiä vahvasta energia- ja teknologia-alan ekosysteemistä alueellamme! Klusteritoimijoilla on siis hyvä meno päällä koko ajan ja kaikesta toimista hyötyvät mukana olevat yritykset ja yhteistyötahot. Klusteri on avoin uusille toimijoille, tervetuloa mukaan!

Kinnunen toteaa lopuksi; ”On aika kiitoksen ennen keskikesän juhlaa. Kiitos kaikille! Ladataan ”akkuja” lomilla ja palataan sitoutuneella pöhinällä yhteistyön pariin lomien jälkeen!

Pohjois-Savon Energiaklusterin kehitystyötä aloitettiin Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa, EnEko2020. Pohjois-Savon Energiaklusteri- hankkeen toteutusaika on 1.10.2022-30.9.2025 ja hanke saa Euroopan unionin osarahoitusta Pohjois-Savon liitolta, jonka lisäksi rahoittajina ovat alueen kunnat, kaupungit ja yritykset.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Savon Koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja:

Kirsi Kinnunen, toimialapäällikkö, Pohjois-Savon Energiaklusteri

puh. 044 794 9704 tai kirsi.kinnunen@navitas.fi

Samankaltaiset artikkelit