Ladataan Tapahtumat
 • Tämä tapahtuma on mennyt.

« Kaikki Tapahtumat

EU:N INNOVAATIORAHASTO: Infopäivän tallenne tarjoaa arvokasta tietoa hakijoille (Innovaatiorahasto haku on auki 9.4.2024 saakka)

29.02 @ 08:00 - 09.04 @ 17:00

EU:N INNOVAATIORAHASTO: INFOPÄIVÄN TALLENNE TARJOAA ARVOKASTA TIETOA HAKIJOILLE

Innovaatiorahaston syksyn 2023 haku on auki 9.4.2024 saakka. Toimeenpanovirasto CINEA:n 7.12.2023 järjestämän IF2023-haun infopäivän tallenne ja esitysmateriaali ovat hyödyksi hakemusta valmisteleville tai tuleviin hakuihin osallistumista pohtiville. Linkin materiaaleihin löydät tästä jutusta.

Aiemmista hakukierroksista poiketen komissio on nyt avannut hakuja eri kokoluokan projekteille. Auki ovat seuraavat haut:

 • Suurten hankkeiden haku (> 100 M€)
 • Keskisuurten hankkeiden haku (20–100 M€)
 • Pienten hankkeiden haku (2,5–20 M€)
 • Komponenttien valmistus (Cleantech manufacturing for components) (> 2,5 M€)
 • Pilottiprojektit (> 2,5 M€)

Suurten, keskisuurten ja pienten hankkeiden yleisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen (general decarbonization) hauissa rahoitusta voivat saada muun muassa hiilen talteenoton ja hyödyntämisen (CCU) sekä varastoinnin (CCS), uusiutuvan energian ja energian varastoinnin projektit. Valmistavan teollisuuden haussa rahoitetaan esimerkiksi elektrolyysilaitteisiin ja polttokennoihin, energian varastointiin ja lämpöpumppuihin tarkoitettujen komponenttien tuottamiseen tarkoitettuja tiloja ja laitteistoja. Pilottiprojekteissa puolestaan testataan, validoidaan ja optimoidaan erittäin innovatiivisia, hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja kaikilla Innovaatiorahaston tukikelpoisilla aloilla.

Hakujen monipuolistumisen lisäksi keskeiset muutokset aiempiin hakuihin verrattuna ovat meriteollisuussektorin sisällyttäminen rahoitettaviin aloihin, vihreän vedyn huutokauppajärjestelmän lanseeraaminen (lisätietoa) sekä maantieteellisten painotusten vahvistaminen.

IF2023-haun keskeiset muutokset aiempaan:
– uudenlaiset haut: keskisuuret hankkeet, cleantech ja pilotit
– uudet rahoitettavat alat: meriteollisuus
– vetypankki ja vihreän vedyn huutokauppa
– maantieteelliset painotukset

Innovaatiorahaston rahoittamien projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta, mutta projekti ei saa olla vielä käynnistynyt. Arviointikriteerit ovat:

 • innovaation aste (degree of innovation): projektin tulee tuottaa jotain Euroopan tasolla uutta
 • päästövähennyspotentiaali (GHG emission avoidance potential): sekä absoluuttinen että suhteellinen, lisäksi huomioidaan päästövähennyslaskelmien laatu ja vähimmäisvaatimukset
 • projektin kypsyys (project maturity): tekninen, taloudellinen ja toiminnallinen kypsyys
 • toistettavuus (replicability): tehokkuuden paraneminen, myöhempi käyttöönotto, EU:n teollisuuden kestävyys, ympäristövaikutukset laajasti, tiedon jakaminen
 • kustannustehokkuus (cost efficiency): laskennallinen kustannustehokkuussuhde (cost efficiency ratio), laskelmien laatu ja vähimmäisvaatimukset

Lisäksi haussa on mahdollisuus lisäpisteisiin, kun määritellyt kriteerit täyttyvät.

Hakujen tarkka sisältö ja arviointikriteerit löytyvät Funding & tenders -portaalista. CINEA:n infopäivän materiaaleissa relevantit sisällöt sekä tietoa esimerkiksi hakemusprosessista sekä arvioinnin ja maksatuksen etenemisestä on kattavasti koottu hiukan pureskellumpaan muotoon.

IF2023-HAUN INFOPÄIVÄN TALLENNE JA ESITYSMATERIAALIT

Hankekohtaisen neuvonnan tarpeessa olethan yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin:

Emmi Nahi
emmi.nahi (at) businessfinland.fi
+358 50 433 7122

Markku Pekonen
markku.pekonen (at) businessfinland.fi
+358 44 3733 668

VIERAILE EU:N INNOVAATIORAHASTON SIVULLA!