Vaasan AMK ja Turun AMK yhteistyössä: Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut -koulutus, 30 op (hakuaika 11.3.2024 – 31.5.2024)


Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut -koulutus, 30 op

Avoin AMK

Laajuus: 30 op

Kieli: Suomi

Aloituspaikat: 60 kpl (Verkkototeutus syksy 2024)

Toteutustapa

Koulutuksesta järjestetään 6 erillistä toteutusta.

Ilmoittautuminen

11.3.2024 – 31.5.2024

Opiskeluaika

10.9.2024 – 19.12.2024

Tavoite

  • Tavoitteena on vahvistaa vetytalouden osaamista antamalla kokonaiskuva vedyn hyödyntämisen haasteista ja mahdollisuuksista.
  • Vedyllä nähdään merkittävä rooli vihreässä siirtymässä niin energian kantajana, uusiutuvan energian varastointimenetelmänä kuin teollisuuden ja liikenteen energialähteenä, sekä raaka-aineena teollisuudelle ja synteettisten polttoaineiden tuotannolle.

Kohderyhmä

  • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka ovat kiinnostuneet vetyteknologiasta, -taloudesta ja ympäristöasioista.
  • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on oma tietokone ja verkkoyhteys.
  • Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Vetytalous on yksi energia-alan vihreän siirtymän suurista mahdollisuuksista. Teknologia on ottanut viime vuosina suuria harppauksia, ja työmarkkinoilla on nyt tarve alan osaajille. Uusi Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut -koulutus alkaa Vaasan ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Toteutuksia on yhteensä kuusi ja ne käynnistyvät syksyllä 2024. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Lopulliset opiskelijavalinnat hyväksyy rahoittaja.

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Vaasan AMK ja Turun AMK.

Kokonaislaajuus on 30 opintopistettä (VAMK 15 op + Turun AMK 15 op), joka koostuu kuudesta 5 opintopisteen jaksosta. Suoritetut opintopisteet on hyväksiluettavissa soveltuvin osin ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintojaksot toteutetaan, kun osallistujia on vähintään viisi osallistujaa opintojaksoa kohden.

Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena ja/tai ohjattuina verkko-opintojaksoina. Yhtä opintopistettä kohden on neljä verkossa toteutettavaa oppituntia. Opintojen pääpaino on työelämälähtöisissä soveltavissa vetytalouden tehtävissä ja itseopiskelumateriaaleissa.

Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.

Verkko-opetus järjestetään pääsääntöisesti:

  • tiistaisin klo 16.30–18.00
  • torstaisin klo 16.30–18.00
  • lauantaisin klo 9.00–12.00

Aloitusinfo verkossa opiskelijoille perjantaina 6.9.2024 klo 14.00–15.00 Zoomissa.

Koulutukseen hakeminen

Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai suorittaa halutessaan koko opintokokonaisuuden.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakuaika syksyn 2024 toteutukseen on keväällä 2024.

Lopulliset opiskelijavalinnat hyväksyy rahoittaja. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

LUE LISÄÄ KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA HAE MUKAAN!

Samankaltaiset artikkelit