Savonia-ammattikorkeakoulu: Insinööri (AMK), energiatekniikka/ monimuotototeutus (Kevät 2024, 2. yhteishaku)

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Energiatekniikan insinöörinä olet kestävien energiaratkaisujen asiantuntija. Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita – näihin haasteisiin pääset insinöörinä etsimään kestäviä ratkaisuja.

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan opinnoissa opit voimalaitostekniikkaa, kiertotaloutta, puhtaan energian teknologioita ja sovelluksia, suunnittelua, konetekniikkaa sekä prosessi- ja automaatiotekniikkaa.

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa opiskelulle on erinomaiset puitteet. Kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat.

Savonian ja alueen lukuisten energia-alan yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Opintoja toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa alueen yritysten kanssa sekä Savonian omassa Energiatutkimuskeskuksessa.

Kun valmistut, olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella ja käyttää erilaisia energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on tiedot ja taidot toimia vaativissa esihenkilötehtävissä. Osaat tehdä asiat entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin ja haluat löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Savonian energiatekniikan insinöörikoulutus tarjoaa tietotaidon, jota tarvitaan energia-alan erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskenneltäessä.

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan.

Toisena vuotena osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa.

Kolmantena vuotena osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen muun muassa opinnäytetyön muodossa.

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoihin, puhtaan energian teknologioihin ja niiden sovelluksiin sekä prosessi- ja automaatiotekniikan opintoihin.

Harjoitustehtävät ja projektityöt valmentavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuusosaamisen ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Energiatekniikan monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun. Opintoihin kuuluu 4–5 lähiopetusjaksoa lukukausittain Varkauden kampuksella.

LUE LISÄÄ JA HAE!

Samankaltaiset artikkelit