Savonia-ammattikorkeakoulu -Bachelor of Engineering, Industrial Management (Kevät 2024, 1. yhteishaku)

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Opiskele englanniksi ja kouluttaudu kansainväliseksi tuotantotekniikan asiantuntijaksi!

Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Bachelor of Engineering, Industrial Management -tutkinto-ohjelmasta valmistuu monitaitoisia tuotantotalouden asiantuntijoita, painopistealueenaan teollisuuden palveluliiketoiminta ja tuotanto.

Tutkinto-ohjelma valmentaa insinöörejä työskentelemään korkean teknologian projekteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Todennäköisimmin valmistuneen insinöörin työtehtävät löytyvät tuotantotekniikan ja liiketoiminnan johdon parista. Tehtäviin voi kuulua muun muassa: alihankintaketjun hallintaa, projektinhallintaa, liiketoimintaoperaatioiden hallintaa, myyntityötä ja asiakasrajapinnassa toimimista ja muita tuotantotekniikkaan liittyviä työtehtäviä. Valmistunut insinööri ymmärtää tuote- ja palvelusuuntautuneen liiketoimintamallin. Lisäksi hänellä on tietotaito suunnitella uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeen pohjalta.

Insinööriosaamisen hankkimisen ohella keskeisen osan opintoja muodostavat johtamisosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen: opiskelija oppii toimimaan tehokkaasti kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi opiskelija kehittää viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja sekä ongelmanratkaisuosaamista. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitavia tiimipelaajia, yksilösuorittajien sijaan.

Erinomaisten johtamis- ja projektinhallintataitojensa ansiosta valmistuneet insinöörit menestyvät työelämässä ja hallitsevat yritysten tuotantotalouden kehittämisen.

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa.

Insinöörit tarvitsevat hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle konetekniikan alalla. Lisäksi mekatroniikan opinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisen osaamisen koneiden osien suunniteluun.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja. Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Lue lisää ja hae koulutukseen!

Samankaltaiset artikkelit