Savonia-ammattikorkeakoulu: 3D tulostus vihreän siirtymän tuotekehitystyökaluna -osaaja II 20 kp (maksuton)

Opintopisteet: 20

Ilmoittautuminen: 1.6.2023-25.12.2023 klo 23.59

Kesto: 5.1-31.12.2024

Hae mukaan!

Sisältö: 3D-tulostusta voidaan käyttää monin eri tavoin tuotekehityksen, keksintöjen tai innovaatioiden edistämisen työkaluna. Koulutuksen tavoitteena on henkilöiden 3D-tulostukseen liittyvää osaamista kehittämällä vauhdittaa osallistuvien yritysten ja muiden työelämätoimijoiden siirtymää kohti kiertotaloutta, kestävää liiketoimintaa ja kestävää kasvua. Työntekijä ja työnantaja voivat niin halutessaan koulutuksessa toteuttaa työelämätarpeisiin perustuvan ja Savonia ammattikorkeakoulun tukeman projektityön 3D-tulostukseen liittyen.

SISÄLTÖ – Digitaalisuus vihreän siirtymän työkaluna kone- ja metalliteollisuudessa, perusteet (AMK) 5 op – 3D-tulostus vihreän siirtymän tuotekehitystyökaluna (AMK) 5 op – 3D-tulostus vihreän siirtymän tuotekehitystyökaluna, laboratoriokurssi (AMK) 5 op – Vihreän siirtymän projekti (AMK) 5 op

Tavoite: Koulutuksesta saat valmiuksia: – vaikuttaa ja kehittyä yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen – käyttää 3D-tulostusta tuotekehityksen, keksintöjen tai innovaatioiden edistämisen työkaluna – systemaattiseen työskentelytapaan, projektin toteuttamisen aikatauluttamiseen, työaikaseurantaan ja prosessin hallintaan – vihreään siirtymään liittyvän työelämälähtöisen projektin toteuttamiseen.

Lisätietoja opiskelijoille:

KOHDERYHMÄ: Koulutukset on tarkoitettu yrityksissä ja muussa työelämässä toimiville, mutta niihin voivat hakea myös muut koulutuksista kiinnostuneet. Koulutuksiin eivät kuitenkaan voi osallistua täysipäiväisesti opiskelevat henkilöt. Koulutusten sisällöt vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintojen osien sisältöjä. Koulutuksessa suoritettavia AMK- ja YAMK-tason opintojaksoja voidaan lukea hyväksi osaksi myöhemmin mahdollisesti suoritettavia tutkintoja. Suorittamalla koulutuskokonaisuuden 20 op saat Savonian myöntämän osaamismerkin, jolla voit osoittaa korkeakoulutasoista osaamista.

TOTEUTUS: Koulutukset toteutetaan suurimmalta osin verkko-opetuksena muutaman tunnin kestävinä kokonaisuuksina. Kursseilla on myös klinikkatapaamisia, joissa etä- tai lähitilaisuuksissa on mahdollista perinteiseen opettaja-oppija-kanssakäymiseen. Kokonaisuuteen liittyy 3D-tulostuksen laboratoriokurssi. Se toteutetaan ilta- ja viikonlopputoteutuksena niin, että kurssi on mahdollista suorittaa työpareittain yhdistäen etä- ja lähityöskentelyn.

Projektikurssilla opiskelija käyttää opintokokonaisuudessa aikaisemmin opittuja menetelmiä työelämälähtöisen vihreän siirtymän teemoihin kuuluvan ongelman tai haasteen ratkaisemiseksi. Projektikurssilla haettavan ratkaisun hakemiseksi opiskelija määrittelee ja toteuttaa projektin työnantajalleen, yritykselle, muulle yhteisölle tai jonkin oman määritellyn tavoitteensa saavuttamiseksi. Koulutukset on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa. Koulutukseen liittyvillä ennakko- sekä etätehtävillä ja niiden opiskelija- tai mahdollisella työpaikkakohtaisella ohjauksella tuetaan koulutuksissa hankitun osaamisen hyödyntämistä myös opiskelijan työyhteisössä ja työtehtävissä. Koulutuksiin voi osallistua koko Suomen alueelta.

OPINTOMAKSU: Osaamiskokonaisuus järjestetään Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamana ja on siten opiskelijalle maksuton.

ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUSEHDOT: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamat opinnot ovat suunnattu työelämässä oleville. Lomakkeelle antamiasi tietoja käytetään GDPR:n mukaisesti. https://www.savonia.fi/tutustu-savoniaan/tietoa-savoniasta/tietosuoja/ Opetuskieli/-kielet:fi

Samankaltaiset artikkelit