Savon Ammattiopisto: Koneistaja -Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Kuopio ja Varkaus (yhteishaku 2025)

Koneistaja on metallimaailman taitaja, joka valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Tunnet työstötekniikat, työkoneet ja tuotannossa käytettävät materiaalit. Hallitset niin käsikäyttöiset kuin tietokoneohjatut työstökoneet. Koneistajana vastaat itsenäisesti tai tiimissä metallituotteiden valmistusprosessista. Olet tarkka, huolellinen  ja yhteistyötaitoinen. Tarvitset koneistajan työssä myös matemaattista osaamista, työpiirustusten lukutaitoa ja kestävän kehityksen tietoutta materiaalien taloudellisesta käytöstä. Englannin kielen taidosta on sinulle hyötyä, sillä työohjeet ja tekniset selvitykset ovat usein englanniksi.

Koulutuksen kesto

2–3 vuotta

Koulutustyyppi

Ammatilliset perustutkinnot

Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä koneistajan tehtävissä.

Olet tarkka, huolellinen ja vastuullinen. 

Kielitaitovaatimus A2.

Paikkakunta

Kuopio

Varkaus

Opintoala

Kone-, tuotanto- ja energiatekniikka

Koulutuksen rakenne

Opiskelemalla kone- ja tuotantotekniikkaa Savon ammattiopistossa voit valmistua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai asentajaksi. Koneistajan opinnot kuuluvat tuotantotekniikan osaamisalalle.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe

Ei

Aloituspaikat

Kuopio
PK 36
Varkaus
PK 30

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

  • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
  • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
  • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
     

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Koneistajana voit työllistyä teollisuuden konepajoille, verstaille, telakoille, korjaamoille tai teollisuusyrityksiin.

LUE LISÄÄ KOULUTUKSESTA JA HAE OPISKELEMAAN!

Samankaltaiset artikkelit