Savon Ammattiopisto: Koneasentaja -Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Kuopio (yhteishaku 2025)

Koneasentajana kokoat ja asennat paikalleen koneita ja laitteita. Tarkistat asennettavat osat ja teet tarvittavat muutokset käsi- tai konetyökaluilla. Voit olla erikoistunut tiettyihin koneisiin tai työvaiheisiin. Alati kehittyvän teknologiateollisuuden alalla hallitset hitsauksen ja manuaalikoneistuksen sekä erilaiset hydrauliikka-, pneumatiikka-, moottori- ja laakeriasennukset. Olet kunnossapitojärjestelmien taitaja ja pystyt omalta osaltasi varmistamaan, että teollisuuden tuotantolinjat toimivat ilman häiriöitä. Englannin kielen taidosta on sinulle hyötyä, sillä työohjeet ja tekniset selvitykset ovat usein englanniksi.

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Koulutustyyppi
Ammatilliset perustutkinnot
Kenelle
Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä koneasentajan tehtävissä.

Olet tarkka, huolellinen ja vastuullinen.

Kielitaitovaatimus A2.

Paikkakunta
Kuopio
Opintoala
Kone-, tuotanto- ja energiatekniikka
Koulutuksen rakenne
Opiskelemalla kone- ja tuotantotekniikkaa Savon ammattiopistossa voit valmistua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai asentajaksi. Koneasentajan opinnot kuuluvat asennuksen ja automaation osaamisalalle.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella
Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat
Kuopio
PK 36

Kaksoistutkintomahdollisuus
Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa

Miten haen

Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet
Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi
Koneasentajana voit työllistyä teollisuuden konepajoille, verstaille, telakoille, korjaamoille tai teollisuusyrityksiin. Työskentelet valmistus-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Voit työllistyä myös asennus- ja huoltotoiminnan pariin.

Tutustu lisää koulutukseen ja hae opiskelemaan syksylle 2025!

Samankaltaiset artikkelit