TKI-palvelut -banneri.

TKI-palvelut

Yleistä

Pohjois-Savon energiaklusteri tukee alueella energia-alalla toimivia yrityksiä

  •  tarjoamalla mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalveluita olemassa olevien energiamuuntoprosessien toiminnan analysointiin ja tehostamiseen
  •  tarjoamalla uusien tuotteiden testaukseen laboratoriotilat ja mittauslaitteistot
  •  tarjoamalla uusien tuoteideoiden pilotointiin testausympäristöjä ja mittauslaitteistoja
  •  rakentamalla uusia testausympäristöjä yritysten tarpeiden mukaan
  •  tarjoamalla palveluita yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä tuotteiden kaupallistamiseen ja tuoteideoiden suojaamiseen

Linkit

Energiatutkimuskeskus (Savonia-ammattikorkeakoulu) >>

Fine - Pienhiukkas- ja aerosolilaboratorio (Itä-Suomen yliopisto) >>

Navitas Kehitys >>

Kuvakollaasi TKI-palveluista.

 

vipuvoimaa eu psliitto logot