Mitä etuja?

Pohjois-Savon Energiaklusteri - Yhteistyöllä kestäviä ratkaisuja.

Pohjois-Savon Energiaklusteri tukee energia-alalla toimivia yrityksiä innovaatioprosessien eri vaiheissa tuoteideoiden tunnistamisesta kaupallistamiseen

 • tarjoamalla mittaus-, testaus-, analysointi ja katselmuspalveluita olemassa olevien energianmuunto prosessien toiminnan analysointiin ja tehostamiseen
 • tarjoamalla uusien tuotteiden testaukseen laboratoriotilat ja mittauslaitteistot
 • tarjoamalla uusien tuoteideoiden pilotointiin testaus ympäristöjä ja mittauslaitteistoja
 • rakentamalla uusia testausympäristöjä yritysten tarpeiden mukaan

Jäsenedut

 • Jäsenhinnoitellut mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalvelut.
 • Näkyvyys Pohjois-Savon Energiaklusterin kotisivuilla ja tapahtumissa.
 • Pohjois-Savon Energiaklusteri tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle.
 • Mahdollisuus saada viimeisintä tietoa energia-alan kehityssuunnista.
 • Kutsu ja ilmainen osallistuminen Pohjois-Savon Energiaklusterin järjestämiin tilaisuuksiin (seminaarit, koulutukset, verkostoitumistilaisuudet).
 • Mahdollisuus osallistua TKI-teemaryhmien toimintaan.
 • Mahdollisuus päästä mukaan klusterin hankevalmisteluihin.

 

vipuvoimaa eu psliitto logot