Tiedote 8.6.2020

POHJOIS-SAVOON ON PERUSTETTU ENERGIAKLUSTERI

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemi –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 4.6.2020 päätettiin perustaa Pohjois-Savon energiaklusteri tukemaan alueen merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja energiateollisuuden kehittymistä.

Hankkeessa on nyt jo mukana lähes 20 yritystä: Andritz Oy, FamiFarm Oy, Fescon Oy, Fortum Power & Heat Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Freeport Cobalt Oy, Gasmet Technologies Oy, HögforsGST Oy, KPA Unicon Oy, Riikinvoima Oy, Savon Automaatio Oy, Savon Voima Oyj, SMA Mineral Oy, StoraEnso Oyj, Varkauden tehtaat, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Varkauden Aluelämpö Oy. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Navitas Kehitys ovat ekosysteemi-hankkeen toteuttajia. Myös uudet yritykset ovat tervetulleita mukaan klusterin toimintaan.
Pohjois-Savon energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa yritysten ja tutkimuslaitosten välistä TKI-yhteistyötä kehitettäessä ja toimintamallia mietittäessä päädyttiin yleiseurooppalaisen mallin mukaan klusterirakenteeseen. Pohjois-Savon Energiaklusteria kehitetään ja se toimii Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-Ekosysteemin kehittämishankkeen keston ajan vuoden 2021 loppuun ko. hankkeen sisällä. Hankkeessa luodaan klusterille strategia, liiketoimintamalli ja toimintaa pilotoidaan hankkeen teknisiä työpaketteja toteuttavien TKI-tiimien toimesta.

Energiaklusterin perustaminen todettiin tärkeäksi ja sen odotetaan hyödyttävän alueen ja alan yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, jotta kaikki yritykset saisivat tarvitsemaansa tukea toimintaansa. Klusterin perustamisen jälkeen Pohjois-Savon Energiaklusteria on mahdollista ja tarkoitus kehittää osana eurooppalaista ECCP-verkostoa (European Cluster Collaboration Platform)

Ohjausryhmän puheenjohtaja Andritz Oy:n paikallisjohtaja Marko Luokkanen totesi kokouksessa, että klusterin toiminnassa on painotettava innovointia ja kykyä uudistua sekä eurooppalaisen verkostoitumisen voimaa. Mie-titään yhdessä millä tavoin tehdään uutta, mikä nostaa alueen vetovoimaa ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä houkuttelisi alueelle myös uusia osaajia työntekijöiksi yrityksiin.

Liiketoimintajohtaja Juha Räsänen Savon Voima Oyj:stä on sitä mieltä, että klusterissa vaatimustaso tulee asettaa korkealle. Tutkimuksen tulee olla maailmanluokan tasoa ja yrityksillä rohkeutta sitoutua mukaan toiminnan eteenpäin viemiseksi. Maailma muuttuu koko ajan, klusteri on hyvä kanava tiedon jakamiseen, tarpeiden selvittämiseen, ratkaisujen etsimiseen ja voimavarojen yhdistämiseen. Eikä tarkoitus ole keskittyä pelkästään teknologisiin haasteisiin vaan huomioitava on myös kannattavuus ja kustannustehokkuus.

Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoi, että varsinkin aloittelevilla yrityksillä on haasteita: Miten he lähtevät viemään omia ideoitaan eteenpäin tai miten saadaan esimerkiksi pilottilaitos rakennettua. Aloittavat ja pk-yritykset tarvitsevat verkostoa, jossa on jo alan osaamiskapasiteettia. Näille yrityksille on erityisesti tärkeää, että mukana on myös suuryrityksiä. Yrityksillä voi olla haasteita myös energiatekniikan kanssa, jos se ei ole omaa ydinosaamista ja asiantuntijuus siihen liittyen ei omassa yrityksessä ole vahvaa. Energiaklusteriin liittymisestä on hyötyä myös tällaisille yrityksille.

Perustetun Pohjois-Savon Energiaklusterin toimintaa vetää alkuvaiheessa Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen -hankkeen koordinoija koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 044 785 6763 Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen (EnEko 2020) –hanke

Pohjois-Savoon muodostetaan energiaklusteri

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä energiatekniikan hanke käynnistettiin 12. maaliskuuta Varkaudessa. Miljoonan euron hankkeen käynnistyminen varmistui, kun Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle 560 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Muina rahoittajina toimivat Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden kaupunki sekä hankkeessa mukana olevat 16 yritystä.

Pohjois-Savon talouden kannalta merkittävin toimiala on kone- ja energiateollisuus, joka on globaalistikin suuressa murroksessa. Energia-alalla ollaan siirtymässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskitetystä fossiilisiin polttoaineisiin perustuneesta energiantuotannosta kohti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Hankkeen keskiössä ovatkin mm. ympäristöystävällisen polttotekniikan, kiertotalouden sekä akkumateriaalien valmistuksen kehittäminen yhdessä energiatekniikan innovaatiotoimintaan liittyvien TKI-palveluiden kehittämisen kanssa.
Kokonaisuudessaan tavoitteena on muodostaa Pohjois-Savon alueelle energia-alan teollisen mittakaavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuus, Pohjois-Savon Energiaklusteri, jolla on valmiudet tukea energia-alalla toimivia yrityksiä. Energiaklusteri tulee tarjoamaan tukea monipuolisesti innovaatioprosessien eri vaiheissa, erityisesti mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalveluita olemassa olevien energianmuuntoprosessien toiminnan analysointiin. Lisäksi hankkeen kautta syntyy ympäristöjä uusien tuoteideoiden pilotointiin. Klusterin toimintamallia ja palveluita kehitetään yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa.

Yhtenä merkittävänä toimijana mukana on Andritz, jonka paikallisjohtaja Marko Luokkanen näkee osallistumisen ekosysteemin kehitystyöhön merkittävänä panostuksena tulevaisuuteen.
– Vahvistamalla kehitys- ja etenkin innovaatiotoimintaamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistamme tulevaisuuden osaamistamme niin energiatekniikassa kuin ekologisesti toimivien sellu- ja voimalaitosten prosesseissa, kertoo Luokkanen. Hänen mukaansa Keski-Savon alueelle hanke on merkittävä askel vahvistamaan yhteistyötä, teknologista etumatkaa sekä paikallista koulutusta ja sitä kautta osaavan työvoiman saamista alueelle. Todellinen win-win tilaisuus kaikille osallistujille, iloitsee Luokkanen.

Lisätietoja:
Markku Huhtinen, koulutusvastuupäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6763, markku.huhtinen [at] savonia.fi

 

Energia-alan innovaatiot Pohjois-Savossa - Energiatekniikan TKI-ekosysteemihankkeen käynnistysseminaari 12.3.2020

Aika: 12.3.2020 klo 12-16
Paikka: Navitas 1 (Wredenkatu 2, Varkaus)

Pohjois-Savon alueelle ollaan muodostamassa laaja-alaista energia-alan TKI-ekosysteemiä, jolla on valmiudet ja kyvykkyys testata ja kehittää uusia innovaatioita.

TKI-ympäristö muodostaa tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella energia-alan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa nivotaan käytännössä yhteen Pohjois-Savon energiatutkimusta ja -tuotekehitystä tekevät tahot.

Kuinka Energiatekniikan TKI-ekosysteemi voi edistää yritysten innovaatiotoimintaa?

Seminaarissa esitellään hankkeen ja sen sisälle perustettavien TKI-ryhmien tavoitteita ja käydään vuoropuhelua yritysten tarpeista.

Tilaisuus on suunnattu Energiatekniikan TKI-ekosysteemihankkeen toimijoille, mukaan jo ilmoittautuneille yrityksille sekä perustettavan energiaklusterin jäsenyydestä kiinnostuneille toimijoille.

Ilmoittautumiset 9.3.2020 mennessä.

Ohjelma

  • Tilaisuuden avaus/Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Jorma Jokiniemi, Itä-Suomen yliopisto
  • Motivointia verkostotoimintaan/Marko Luokkanen, Andritz Oy
  • Kansainvälinen klusteritoiminta ja miten siihen pääsee mukaan/ Päivi Vestala, Pohjois-Savon liitto.  Esitys pdf-tiedostona>>
  • Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemi –hankkeen ja teemaryhmien esittely/ Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Jorma Jokiniemi, Itä-Suomen yliopisto Esitys pdf-tiedostona>>
  • Energiaklusterin arvolupaus - Mitä klusterin tulisi saada aikaa? Yhteisen vision ja arvolupauksen työstäminen.
  • Teemaryhmät-workshop/ Jakaannutaan kuuteen teeman mukaiseen ryhmään. Teemaryhmien tavoitteet.

Lisätietoja: Markku Huhtinen, puh. 044 785 6763, markku.huhtinen[at]savonia.fi

 

 

 

vipuvoimaa eu psliitto logot