1734590618 750x

Pohjois-Savon energiaklusteri järjestää yhteistyössä DigiCenterin kanssa
SMART ENERGY SOLUTIONS -webinaarin

keskiviikkona 26.5.2021 klo 13 – 15.

Webinaarissa on ajankohtaista asiaa energia-alan käynnissä olevasta murroksesta sekä älykkäistä energian ja lämmönjakelujärjestelmistä havainnollistavin yritysesimerkein.

Ohjelma
• Tervetuloa, Markku Huhtinen
• Energia-alan toimintaympäristö murroksessa / Joona Turtiainen, Energiateollisuus ry (esitys pdf-muodossa)
• Lakimuutokset Energiayhteisöjen mahdollistajina / Reino Huusko, Loiste Oy, Loiste Energia Oy, Loiste Rahoitus Oy ja Loiste Holding Oy (esitys pdf-muodossa)
• Kysyntäjousto ja älykkäät tekniset ratkaisut kiinteistöjen näkökulmasta / Pekka Aho, AH-Talotekniikka Oy
• Energiatehokkuuden parantaminen ja kehittäminen tekoälyä hyödyntävässä digitaalisessa toimintaympäristössä / Mikko Heinonen, Voimatel Oy (esitys pdf-muodossa)
• Fiksu Control System ja älykäs kaukoenergian käyttö / Antti Hartman, HögforsGST Oy
• DigiLämpöpalvelu, kaukolämmön älykäs jakelujärjestelmä / Mikko Onkalo, Varkauden aluelämpö Oy (esitys pdf-muodossa)
• Savilahden 5G testiverkko TKI-käyttöön / Aki Happonen, DigiCenter NS (esitys pdf-muodossa)
• 5G:n mahdollisuudet tukea energia-alan murrosta / Jarkko Pellikka, Nokia/Savonia-ammattikorkeakoulu
• Päätössanat ja yhteenveto, Markku Huhtinen

Tarkempi aikataulu >>

Lisätietoja: Markku Huhtinen>>

Pohjois-Savon energiaklusterin kehittämispäivä

Aika: torstaina 5.11.2020 klo 13.00 - 16.00

Pohjois-Savon energiaklusterin kehittämispäivässä tulevaisuudentutkija Risto Linturi johdattelee energiatuotannon ja varastoinnin kehitysnäkymiin. Tämän jälkeen iltapäivän aikana on tarkoitus pohtia energiaklusterin tulevia palveluita ja aktiviteetteja mukana oleville yrityksille. Lisäksi keskustellaan energiaklusterin rahoitus- ja toimintamallista käynnissä olevan kehittämishankkeen jälkeen.

Päivän alustava ohjelma:

klo 13.00         Tervetuloa, Markku Huhtinen, Savonia ammattikorkeakoulu

klo 13.10         Energian tuotannon ja varastoinnin kehitysnäkymät, tulevaisuudentutkija Risto Linturi + keskustelua

klo 14.25         Sähkön varastointi ja akkuteknologia, Jorma Jokiniemi, Itä-Suomen yliopisto

klo 14.45         Ehdotus energiaklusterin palveluista ja aktiviteeteistä + keskustelua

klo 15.15         Ehdotus energiaklusterin toimintamallista ja rahoituksesta + keskustelua

klo 15.50         Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

 

 

Lisätietoja: Markku Huhtinen

Eseia International Online Summer School

Climate Friendly Bioenergy Solutions

Time: 14.—25.9.2020

Mode of teaching: online

BioeconomyThe two week programme arranged by Eastern Finland Universities together with Tanzanian partners and ESEIA network consist of lectures, company presentations, individual assignments, workshops, supervised group tasks and presentation group work results.

The student will receive comprehensive overview of environmentally friendly bioenergy solutions (by lectu-res and company presentations) and they will apply their knowledge for preparation a proposal of adapting European environmental friendly technology in Africa.

Content

 • Introduction
 • Presentation of challenges for students group works
 • Orientation to project works
 • Soil improvement and circular fertilizer products
 • Possibilities to utilize ash as such or purified by proper processing for fertilizers and earth construc-tion materials
 • Environmental friendly combustion technologies, (testing of emission reduction technologies with fluidized bed pilot plant)
 • Regional bioenergy solution (technical solution, biofuel supply chain management)
 • Supervised group works
 • Presentations of group works

More information:

Pdf-brochure>>

Englanninkielinen Master's Degree Programme in Energy Engineering alkaa tammikuussa 2021.

Energia ylempi AMK 2021Koulutuksen nimi: Master's Degree Programme in Energy Engineering
Tutkinnon nimi: Master of Engineering
Tutkinnon laajuus: 60 ECTS, 1,5 - 2 years
Toteutustapa: Part time, all studies are online
Kieli: English
Hakuaika: Syksyn yhteishaku 2020 2.9. 8:00  - 16.9. 15:00

Tutkinto-ohjelman päätavoitteena on kouluttaa insinöörejä kansainvälisillä markkinoilla toimivien tai kansainvälistymistä suunnittelevien energia-alan yritysten tarpeisiin.

Opinnot koostuvat energiatekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suuntaavista ammattiopinnoista (valitaan yht. 20 opintopistettä), 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä ja kaikille Savonian ylempiä tutkintoja suorittavien yhteisistä opinnoista (valitaan yht. 10 opintopistettä).

Energiatekniikan suuntaavien ammattiopintojen opintojaksot on suunniteltu yhteistyössä energia-alalla toimivien yritysten kanssa ja ne sisältävät

 • uusinta tietoa vaihtoehtoisista, ilmastonmuutosta hillitsevistä energiantuotantotavoista ja niiden tulevaisuuden näkymistä.
 • teollisen toiminnan johtamisesta kansainvälisessä kontekstissa (kansainvälisten projektien johtaminen, toimitusketjujen johtaminen sekä Lean-ajattelun soveltamisesta yritysten toiminnan kehittämiseen).

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu>>

Tiedote 8.6.2020

POHJOIS-SAVOON ON PERUSTETTU ENERGIAKLUSTERI

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemi –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 4.6.2020 päätettiin perustaa Pohjois-Savon energiaklusteri tukemaan alueen merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja energiateollisuuden kehittymistä.

Hankkeessa on nyt jo mukana lähes 20 yritystä: Andritz Oy, FamiFarm Oy, Fescon Oy, Fortum Power & Heat Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Freeport Cobalt Oy, Gasmet Technologies Oy, HögforsGST Oy, KPA Unicon Oy, Riikinvoima Oy, Savon Automaatio Oy, Savon Voima Oyj, SMA Mineral Oy, StoraEnso Oyj, Varkauden tehtaat, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Varkauden Aluelämpö Oy. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Navitas Kehitys ovat ekosysteemi-hankkeen toteuttajia. Myös uudet yritykset ovat tervetulleita mukaan klusterin toimintaan.
Pohjois-Savon energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa yritysten ja tutkimuslaitosten välistä TKI-yhteistyötä kehitettäessä ja toimintamallia mietittäessä päädyttiin yleiseurooppalaisen mallin mukaan klusterirakenteeseen. Pohjois-Savon Energiaklusteria kehitetään ja se toimii Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-Ekosysteemin kehittämishankkeen keston ajan vuoden 2021 loppuun ko. hankkeen sisällä. Hankkeessa luodaan klusterille strategia, liiketoimintamalli ja toimintaa pilotoidaan hankkeen teknisiä työpaketteja toteuttavien TKI-tiimien toimesta.

Energiaklusterin perustaminen todettiin tärkeäksi ja sen odotetaan hyödyttävän alueen ja alan yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, jotta kaikki yritykset saisivat tarvitsemaansa tukea toimintaansa. Klusterin perustamisen jälkeen Pohjois-Savon Energiaklusteria on mahdollista ja tarkoitus kehittää osana eurooppalaista ECCP-verkostoa (European Cluster Collaboration Platform)

Ohjausryhmän puheenjohtaja Andritz Oy:n paikallisjohtaja Marko Luokkanen totesi kokouksessa, että klusterin toiminnassa on painotettava innovointia ja kykyä uudistua sekä eurooppalaisen verkostoitumisen voimaa. Mie-titään yhdessä millä tavoin tehdään uutta, mikä nostaa alueen vetovoimaa ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä houkuttelisi alueelle myös uusia osaajia työntekijöiksi yrityksiin.

Liiketoimintajohtaja Juha Räsänen Savon Voima Oyj:stä on sitä mieltä, että klusterissa vaatimustaso tulee asettaa korkealle. Tutkimuksen tulee olla maailmanluokan tasoa ja yrityksillä rohkeutta sitoutua mukaan toiminnan eteenpäin viemiseksi. Maailma muuttuu koko ajan, klusteri on hyvä kanava tiedon jakamiseen, tarpeiden selvittämiseen, ratkaisujen etsimiseen ja voimavarojen yhdistämiseen. Eikä tarkoitus ole keskittyä pelkästään teknologisiin haasteisiin vaan huomioitava on myös kannattavuus ja kustannustehokkuus.

Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoi, että varsinkin aloittelevilla yrityksillä on haasteita: Miten he lähtevät viemään omia ideoitaan eteenpäin tai miten saadaan esimerkiksi pilottilaitos rakennettua. Aloittavat ja pk-yritykset tarvitsevat verkostoa, jossa on jo alan osaamiskapasiteettia. Näille yrityksille on erityisesti tärkeää, että mukana on myös suuryrityksiä. Yrityksillä voi olla haasteita myös energiatekniikan kanssa, jos se ei ole omaa ydinosaamista ja asiantuntijuus siihen liittyen ei omassa yrityksessä ole vahvaa. Energiaklusteriin liittymisestä on hyötyä myös tällaisille yrityksille.

Perustetun Pohjois-Savon Energiaklusterin toimintaa vetää alkuvaiheessa Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen -hankkeen koordinoija koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 044 785 6763 Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen (EnEko 2020) –hanke

vipuvoimaa eu psliitto logot