Eseia International Online Summer School

Climate Friendly Bioenergy Solutions

Time: 14.—25.9.2020

Mode of teaching: online

BioeconomyThe two week programme arranged by Eastern Finland Universities together with Tanzanian partners and ESEIA network consist of lectures, company presentations, individual assignments, workshops, supervised group tasks and presentation group work results.

The student will receive comprehensive overview of environmentally friendly bioenergy solutions (by lectu-res and company presentations) and they will apply their knowledge for preparation a proposal of adapting European environmental friendly technology in Africa.

Content

 • Introduction
 • Presentation of challenges for students group works
 • Orientation to project works
 • Soil improvement and circular fertilizer products
 • Possibilities to utilize ash as such or purified by proper processing for fertilizers and earth construc-tion materials
 • Environmental friendly combustion technologies, (testing of emission reduction technologies with fluidized bed pilot plant)
 • Regional bioenergy solution (technical solution, biofuel supply chain management)
 • Supervised group works
 • Presentations of group works

More information:

Pdf-brochure>>

Kesän 2020 lisähaku järjestetään 3.-7.8.2020. Opinnot alkavat jo syksyllä 2020.

Vapaita opiskelupaikkoja on mm. Energiatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto-ohjelman päivätoteutuksessa Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksella.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakuaika päättyy 7.8.2020 klo 15:00.

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu>>

Englanninkielinen Master's Degree Programme in Energy Engineering alkaa tammikuussa 2021.

Energia ylempi AMK 2021Koulutuksen nimi: Master's Degree Programme in Energy Engineering
Tutkinnon nimi: Master of Engineering
Tutkinnon laajuus: 60 ECTS, 1,5 - 2 years
Toteutustapa: Part time, all studies are online
Kieli: English
Hakuaika: Syksyn yhteishaku 2020 2.9. 8:00  - 16.9. 15:00

Tutkinto-ohjelman päätavoitteena on kouluttaa insinöörejä kansainvälisillä markkinoilla toimivien tai kansainvälistymistä suunnittelevien energia-alan yritysten tarpeisiin.

Opinnot koostuvat energiatekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suuntaavista ammattiopinnoista (valitaan yht. 20 opintopistettä), 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä ja kaikille Savonian ylempiä tutkintoja suorittavien yhteisistä opinnoista (valitaan yht. 10 opintopistettä).

Energiatekniikan suuntaavien ammattiopintojen opintojaksot on suunniteltu yhteistyössä energia-alalla toimivien yritysten kanssa ja ne sisältävät

 • uusinta tietoa vaihtoehtoisista, ilmastonmuutosta hillitsevistä energiantuotantotavoista ja niiden tulevaisuuden näkymistä.
 • teollisen toiminnan johtamisesta kansainvälisessä kontekstissa (kansainvälisten projektien johtaminen, toimitusketjujen johtaminen sekä Lean-ajattelun soveltamisesta yritysten toiminnan kehittämiseen).

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu>>

Tiedote 8.6.2020

POHJOIS-SAVOON ON PERUSTETTU ENERGIAKLUSTERI

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemi –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 4.6.2020 päätettiin perustaa Pohjois-Savon energiaklusteri tukemaan alueen merkittävimmän teollisuuden alan ja yhden älykkään erikoistumisen kärjen kone- ja energiateollisuuden kehittymistä.

Hankkeessa on nyt jo mukana lähes 20 yritystä: Andritz Oy, FamiFarm Oy, Fescon Oy, Fortum Power & Heat Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Freeport Cobalt Oy, Gasmet Technologies Oy, HögforsGST Oy, KPA Unicon Oy, Riikinvoima Oy, Savon Automaatio Oy, Savon Voima Oyj, SMA Mineral Oy, StoraEnso Oyj, Varkauden tehtaat, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Varkauden Aluelämpö Oy. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Navitas Kehitys ovat ekosysteemi-hankkeen toteuttajia. Myös uudet yritykset ovat tervetulleita mukaan klusterin toimintaan.
Pohjois-Savon energiaklusterin tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa yritysten ja tutkimuslaitosten välistä TKI-yhteistyötä kehitettäessä ja toimintamallia mietittäessä päädyttiin yleiseurooppalaisen mallin mukaan klusterirakenteeseen. Pohjois-Savon Energiaklusteria kehitetään ja se toimii Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-Ekosysteemin kehittämishankkeen keston ajan vuoden 2021 loppuun ko. hankkeen sisällä. Hankkeessa luodaan klusterille strategia, liiketoimintamalli ja toimintaa pilotoidaan hankkeen teknisiä työpaketteja toteuttavien TKI-tiimien toimesta.

Energiaklusterin perustaminen todettiin tärkeäksi ja sen odotetaan hyödyttävän alueen ja alan yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, jotta kaikki yritykset saisivat tarvitsemaansa tukea toimintaansa. Klusterin perustamisen jälkeen Pohjois-Savon Energiaklusteria on mahdollista ja tarkoitus kehittää osana eurooppalaista ECCP-verkostoa (European Cluster Collaboration Platform)

Ohjausryhmän puheenjohtaja Andritz Oy:n paikallisjohtaja Marko Luokkanen totesi kokouksessa, että klusterin toiminnassa on painotettava innovointia ja kykyä uudistua sekä eurooppalaisen verkostoitumisen voimaa. Mie-titään yhdessä millä tavoin tehdään uutta, mikä nostaa alueen vetovoimaa ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä houkuttelisi alueelle myös uusia osaajia työntekijöiksi yrityksiin.

Liiketoimintajohtaja Juha Räsänen Savon Voima Oyj:stä on sitä mieltä, että klusterissa vaatimustaso tulee asettaa korkealle. Tutkimuksen tulee olla maailmanluokan tasoa ja yrityksillä rohkeutta sitoutua mukaan toiminnan eteenpäin viemiseksi. Maailma muuttuu koko ajan, klusteri on hyvä kanava tiedon jakamiseen, tarpeiden selvittämiseen, ratkaisujen etsimiseen ja voimavarojen yhdistämiseen. Eikä tarkoitus ole keskittyä pelkästään teknologisiin haasteisiin vaan huomioitava on myös kannattavuus ja kustannustehokkuus.

Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoi, että varsinkin aloittelevilla yrityksillä on haasteita: Miten he lähtevät viemään omia ideoitaan eteenpäin tai miten saadaan esimerkiksi pilottilaitos rakennettua. Aloittavat ja pk-yritykset tarvitsevat verkostoa, jossa on jo alan osaamiskapasiteettia. Näille yrityksille on erityisesti tärkeää, että mukana on myös suuryrityksiä. Yrityksillä voi olla haasteita myös energiatekniikan kanssa, jos se ei ole omaa ydinosaamista ja asiantuntijuus siihen liittyen ei omassa yrityksessä ole vahvaa. Energiaklusteriin liittymisestä on hyötyä myös tällaisille yrityksille.

Perustetun Pohjois-Savon Energiaklusterin toimintaa vetää alkuvaiheessa Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen -hankkeen koordinoija koulutuspäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Markku Huhtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 044 785 6763 Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen (EnEko 2020) –hanke

Pohjois-Savoon muodostetaan energiaklusteri

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä energiatekniikan hanke käynnistettiin 12. maaliskuuta Varkaudessa. Miljoonan euron hankkeen käynnistyminen varmistui, kun Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle 560 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Muina rahoittajina toimivat Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden kaupunki sekä hankkeessa mukana olevat 16 yritystä.

Pohjois-Savon talouden kannalta merkittävin toimiala on kone- ja energiateollisuus, joka on globaalistikin suuressa murroksessa. Energia-alalla ollaan siirtymässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskitetystä fossiilisiin polttoaineisiin perustuneesta energiantuotannosta kohti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Hankkeen keskiössä ovatkin mm. ympäristöystävällisen polttotekniikan, kiertotalouden sekä akkumateriaalien valmistuksen kehittäminen yhdessä energiatekniikan innovaatiotoimintaan liittyvien TKI-palveluiden kehittämisen kanssa.
Kokonaisuudessaan tavoitteena on muodostaa Pohjois-Savon alueelle energia-alan teollisen mittakaavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisuus, Pohjois-Savon Energiaklusteri, jolla on valmiudet tukea energia-alalla toimivia yrityksiä. Energiaklusteri tulee tarjoamaan tukea monipuolisesti innovaatioprosessien eri vaiheissa, erityisesti mittaus-, testaus-, analysointi- ja katselmuspalveluita olemassa olevien energianmuuntoprosessien toiminnan analysointiin. Lisäksi hankkeen kautta syntyy ympäristöjä uusien tuoteideoiden pilotointiin. Klusterin toimintamallia ja palveluita kehitetään yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa.

Yhtenä merkittävänä toimijana mukana on Andritz, jonka paikallisjohtaja Marko Luokkanen näkee osallistumisen ekosysteemin kehitystyöhön merkittävänä panostuksena tulevaisuuteen.
– Vahvistamalla kehitys- ja etenkin innovaatiotoimintaamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistamme tulevaisuuden osaamistamme niin energiatekniikassa kuin ekologisesti toimivien sellu- ja voimalaitosten prosesseissa, kertoo Luokkanen. Hänen mukaansa Keski-Savon alueelle hanke on merkittävä askel vahvistamaan yhteistyötä, teknologista etumatkaa sekä paikallista koulutusta ja sitä kautta osaavan työvoiman saamista alueelle. Todellinen win-win tilaisuus kaikille osallistujille, iloitsee Luokkanen.

Lisätietoja:
Markku Huhtinen, koulutusvastuupäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6763, markku.huhtinen [at] savonia.fi

 

 • 1
 • 2

vipuvoimaa eu psliitto logot