TKI-teemaryhmat -banneri.

TKI-teemaryhmät

Yleistä

Yrityksien esille tuomista tarpeista lähtien on Pohjois-Savon Energiaklusteriin perustettu TKI-teemaryhmiä. Kunkin TKI-teemaryhmän vetäjänä toimii nimetty Itä-Suomen yliopiston (UEF) tai Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntija. TKI-teemaryhmissä ovat mukana teemaryhmän aihealueesta kiinnostuneiden yritysten edustajat.

TKI-teemaryhmien tehtävät ja toiminnan tavoitteet

  • ryhmän teemaan liittyvän hankesuunnitelmaan sisällytetyn TKI-työn suunnittelun ja toteutuksen valvonta
  • yritysten TKI-tarpeiden ja TKI-ryhmää koskevien odotusten kartoitus
  • Savonian ja UEF:n TKI-valmiudet ja niiden kehitystarpeiden arviointi
  • kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
  • teemaan liittyvä alueellinen TKI-visio ja tiekartta
  • Business Finland ja EU -haut (rahoitusta yrityslähtöiseen TKI-toimintaan)

 

Itä-Suomen yliopisto
JormaJokiniemi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh. 040 505 06680

Savonia-ammattikorkeakoulu
Arto Brask
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh. 044 785 6687

Savonia-ammattikorkeakoulu
Markku Huhtinen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh. 044 785 6763

Savonia-ammattikorkeakoulu
Janne Ylönen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh. 044 785 6766

Savonia-ammattikorkeakoulu
Petteri Heino
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh.044 785 6759

Itä-Suomen yliopisto
Jorma Jokiniemi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh.040 505 06680

vipuvoimaa eu psliitto logot