Kuulumisia Vaasan Energiaviikoilta Pohjois-Savon Energiaklusterin silmin

25.3.2024

Pohjois-Savon Energiaklusteri jalkautui EnergyWeek tapahtumaviikolle Vaasaan 12. – 14.3.2024. Päivien aikana tavattiin kansainvälisiä yhteistyötahoja, verkostoiduttiin EnergiaWeek tapahtuman näytteilleasettajien kanssa ja kuultiin mielenkiintoisia esityksiä sekä paneelikeskusteluja. Osa yrityksistä hyödynsi myös Enterprise European Networkin organisoiman Matchmaking mahdollisuuden tapahtumapäivien aikana.

Klusterin mukana oli myös omien jäsenyritysten edustajia; Mikko Ulvinen (Country Manager Fin and Baltics Clean Air Technologies) Andritz Oy:ltä, Ari Järvinen (CEO) Lamit Oy/Finchcell ja Sami Lakio myyntijohtaja Q Power Oy:ltä tapaamassa USAn vieraita Minna LeVine (Chair of SMART Community Council and NORDIC Business Council), Tim Echols (Georgia Public Service Commissioner, Chair of Nuclear Committee at the National Association of Utility Commissioners) ja  Paul Wertz, SherpaWerx.

Tapaamisella käytiin hyvää rakentavaa keskustelua niin Yhdysvaltojen ja Suomen kiertotaloudesta kuin suomalaisten yritysten tarjoamien hiilineutraalien energiateknologiaratkaisujen mahdollisuuksista eritoten Yhdysvaltojen markkinoilla. Energiaklusterimme jäsenyritysten edustajista Finchcell Oy:n toimitusjohtaja Ari Järvinen kommentoi reissun antia seuraavasti: ”Olen erittäin tyytyväinen järjestelyihin ja matkan antiin. Tapasin uusia yritystuttavuuksia energia-alalta matkan aikana niin klusterin järjestämissä tapahtumissa kuin itse energia viikolla Vaasassa”.

Energiaklusterin tarkoituksena oli myös saattaa eri tahot yhteen konkreettisen hyödyn saamiseksi jäsenyrityksille. ”Matka tuotti paljon kontakteja ja jatkoneuvotteluita oman yritykseni toimintaa tehostamaan. Tieto energia-alan toiminnasta lisääntyi, joten matka oli myös vahvasti kouluttava. Tärkeintä oli kuitenkin jatkotoimet, joita yritykseni ja minä, sekä työntekijäni voivat hyödyntää, ja joilla tehdään energiatehokasta, kiertotalouteen liittyvää arvokasta useisiin sidosryhmiin vaikuttavaa työtä jatkossa”, jatkaa Ari Järvinen Finchcell Oy:stä. Näytteilleasettajina Vaasassa oli myös klusterin jäsenyrityksiä, kuten Q-Power ja kentältä saadun palautteen pohjalta tapahtuma toi runsaasti vierailijoita myös näytteilleasettajien pisteille.

Yhdysvaltojen markkinoista Commissioner Tim Echols toi esille, että vähähiilisten energiateknologiaratkaisujen luotettavuus on erittäin tärkeää, kun palveluja tai tuotteita tarjotaan Yhdysvaltojen markkinoille. Tim Echols korosti, että liiketoimia kannattaa edistää Euroopan markkinoilla toimivien isojen yritysten, kuten Googlen, Microsoftin ja Amazonin kanssa. Hän jatkoi, että näillä amerikkalaisilla suuryrityksillä on erittäin suuri kiinnostus vihreiden vähähiilistenenergiateknologian ratkaisuihin. Hyödyllistä tietoa etenkin Yhdysvaltojen markkinoille tähyäville yrityksille.

EnergyWeek Vaasa tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä, joista eritoten esiin nostettava aplodien arvoinen ja erittäin tärkeä viesti yleisölle oli Herkko Priitilta, P2X Solutions Oy perustajalta ja toimitusjohtajalta. Hän painotti yrityksiä ja toimijoita pohtimaan, että halutaanko toimia alueellisessa vai kansainvälisessä mittakaavassa? Hän kertoi, että yritysten on tärkeää tuoda näkemyksiään esille niin, että se tukee sekä yrityksen ja valtion näkemystä yhdessä ja miettiä asioita isommassa kuvassa. Alueellisille toimijoille hänelle oli myös selkeä viesti. On hyvä kehittää alueellisesti, mutta asioita on ajateltava myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen nostaminen kansainvälisille vetykartoille sekä suomen tunnettuuden lisääminen vetymaaksi Pohjoismaissa edellyttää yhtenäistä viestiä koko suomesta. Alueellinen kilpailu suomen rajojen sisällä ei tule tätä edistämään, vaan päinvastoin.

Myös Sara Kärki, Senior Vice President Gasgridilta toi esille puheenvuorossaan vety infrastruktuurinäkökulmaa. Hän painotti omassa esityksessään, että kansallista infraa ei rakenneta heille, vaan nimenomaan yrityksille ja toimijoille yleisössä. Gasgrid Finland Oy on Suomen kaasunsiirtojärjestelmästä vastaava julkinen valtio-omisteinen yhtiö. Kärki kertoikin, että heidän visionsa vuoteen 2035 mennessä on, että vety mahdollistaa hiilineutraalin yhteiskunnan. Heille on  annettu tehtäväksi Suomen hallituksen toimesta  aloittaa kansallisen vetyinfrastruktuurin ja kansainvälisen vetyinfrastruktuuriyhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on houkutella Suomeen uusia investointeja ja työpaikkoja sekä tukea samalla Suomen energiahuoltovarmuutta ja omavaraisuutta, unohtamatta aiheen ajankohtaisuutta myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopan alueella.

”Näin Pohjois-Savon Energiaklusterin ja Itäisen Suomen energia- ja teknologia-alan yritysten edustajana voisi toivoa, että kansallisen vetyinfraverkoston luomisessa otetaan koko Suomi huomioon. Viitaten Herkko Priitin kommentteihin yhtenäisestä viestistä Suomesta. Komppaan tätä ajatusta, että Suomen kokoisessa maassa, etenkin kansainvälistä toimintaa ajatellen tulisi olla yksi suuri energiaklusteri, jonka alla alueellisesti toimitaan. Kuitenkin yhteinen isompi päämäärä ja tavoite mielessä”, toteaa toimialapäällikkö Kirsi Kinnunen.

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hankkeen kaikki toteuttajatahot olivat edustettuina mukana Vaasassa; Kirsi Kinnunen (Navitas Kehitys Oy), Esa Varis (Savon Koulutuskuntayhtymä) sekä Jarno Ruusunen (Savonia-ammattikorkeakoulu Oy). Energiaklusteri tiimi oli tyytyväinen tapahtumaan kokonaisuudessaan. Yritysjäsenten edustajilta tuli myös myönteistä palautetta kontaktien ja verkottumisen edistämisestä. Tästä intoutuneena Pohjois-Savon Energiaklusterin tiimi suunnitteleekin seuraavaa benchmarking matkaa Vaasaan kevään aikana ottamaan mallia Pohjoismaiden suurimmasta energiateknologian klusterista, joka on vuoden 2023 yksi tasavallan presidentin kansainvälistymispalkintojen saajista.

Pohjois-Savon Energiaklusterin kehitystyötä aloitettiin Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa, EnEko2020. Pohjois-Savon Energiaklusteri- hankkeen toteutusaika on 1.10.2022-30.9.2025 ja hanke saa Euroopan unionin osarahoitusta Pohjois-Savon liitolta, jonka lisäksi rahoittajina ovat alueen kunnat, kaupungit ja yritykset.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Savon Koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja:                                                                                                                                                                                                          Kirsi Kinnunen, Toimialapäällikkö, Pohjois-Savon Energiaklusteri                                                                                                                    

puh. 044 794 9704 tai kirsi.kinnunen@navitas.fi

Samankaltaiset artikkelit